Uw ritregistratie in 2013

In het jaar 2012 is er veel roering geweest omtrent het onderwerp rittenregistratie. Zo is er een normenkader voor rittenregistratieystemen verschenen, was de Forensentax een hot item wat vele gevolgen had, en laten we de gestaffelde bijteling niet vergeten. Stuk voor stuk belangrijke ontwikkelingen waardoor menig Leaserijder het overzicht is verloren. Daarom een korte update van de eisen voor de rittenregistratie 2013. Voordat we hiermee starten eerst een kort overzicht van de ontwikkelingen in 2012.

Verklaring geen privé gebruik bestelauto 

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om een “verklaring geen privé gebruik bestelauto” aan te vragen. Als de werkgever samen met de werknemer verklaart dat de bestelauto uitsluitend voor zakelijke ritten gebruikt wordt, hoeft er geen rittenregistratie meer bijgehouden te worden. Uitsluitend zakelijk gebruik betekent 0 kilometers privé. Lees hier meer over de verklaring geen privégebruik auto.

RRS Normenkader voor rittenregistratiesystemen

In het voorjaar van 2012 heeft de Belastingdienst een RRS Normenkader opgesteld samen met marktpartijen waar rittenregistratiesystemen in de toekomst aan moeten voldoen willen deze worden goedgekeurd voor de rittenregistraties voor de Belastingdienst. In dit RRS normenkader wordt op gebied van veiligheid, werking, opslag, wijzigingen en gebruik strenge eisen gesteld aan rittenregistratiesystemen. Momenteel worden deze normen in onze systemen doorgevoerd zodat de systemen voldoen aan de eisen in 2013.

Om deze normen op te zetten heeft de Belastingdienst toonaangevende leveranciers van rittenregistratiesystemen bijeen gebracht in een Klankbordgroep, waar TrackJack Europe zich eveneens in bevindt.

Keuring ritregistratiesystemen 2013

Om te waarborgen dat een leverancier voldoet aan de eisen van het RRS Normenkader, wordt door derde partijen een keurmerk opgericht om deze kwaliteit te waarborgen. Dit verlicht het horizontaal toezicht voor de Belastingdienst en schept duidelijkheid voor de Leaserijder. Momenteel merken wij dat er behoefte vanuit organisaties en berijders is naar een keurmerk voor rittenregistratiesystemen, wat zekerheid biedt.

Forensentax 

De Forensentax was voor veel leaserijders een doorn in het oog. Het woon-werkverkeer zou als privé worden gekenmerkt. Veel berijders zouden hierdoor in de bijtellingscategorie vallen wanneer dit privégebruik boven de 500 kilometer op jaarbasis zou zijn. Dit zou bij de meeste berijders het geval zijn. Gelukkig is deze regeling op Prinsjesdag 2012 afgeschaft voor het Belastingjaar 2013.

Gestaffelde bijtelling

In ongeveer dezelfde periode ontstond het onderwerp gestaffelde bijtelling; de manier om de bijtelling naar mate het privégebruik in te delen. Als voorbeeld: u rijdt meer dan 500 kilometer privé per kalenderjaar, in totaal 6.000 kilometer. Volgens de huidige bijtellingsregeling betaalt u het volle percentage bijtelling van bijvoorbeeld 25%. Wanneer u gebruik wilt maken van de gestaffelde bijtelling bevindt u zich bij 6.000 kilometer niet in de categorie 25% maar in de staffel van 10% (fictief), waardoor het bijtellen van het voertuig aantrekkelijker wordt. Om gebruik te maken van deze regeling moet een rittenregistratiesysteem worden gebruikt. Deze gestaffelde bijtelling wordt niet doorgevoerd voor het jaar 2013, maar wellicht wel voor 2014.

Uw rittenregistratie voor 2013

Alles blijft bij het oude. Indien u minder dan 500 kilometer privé rijdt moet er een rittenregistratie worden bijgehouden voor de Belastingdienst. Hier verandert niets aan. Begin 2013 wordt een keur uitgebracht op basis van het RRS normenkader waar leveranciers aan moeten voldoen. TrackJack zal haar producten dan ook later keuren.

Als u een bestelauto rijdt, houdt u of een rittenregistratie bij of u tekent de verklaring privégebruik bestelauto. Voorlopig zal deze verklaring blijven gelden.

Lees hier meer over het ritregistratiesysteem van TrackJack.