Eisen Belastingdienst

Als u meer dan 500 kilometer privé per jaar rijdt, vraagt de Belastingdienst u een ritregistratie bij te houden. Per kalenderjaar moet u deze ritregistratie kunnen aanleveren. Maar welke eisen worden hieraan gesteld?

Huidige eisen Belastingdienst

Om een goede rittenregistratie te kunnen voorleggen, worden hier een aanal eisen aan gesteld door de Belastingdienst.

  • Het merk van de auto
  • Het type auto
  • Het kenteken van de auto
  • De periode waarin u de auto ter beschikking hebt
  • Per rit moet worden vermeld: de begin- en eindstand van de kilometerteller, het adres van vertrek en aankomst, de route die u hebt gereden, aard van de rit (privé of zakelijk), de privé-omrijdkilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers rijdt.

Toekomstige eisen rittenregistratie

In 2012 heeft de Belastingdienst een RRS Normenkader opgesteld waaraan ritregistratiesystemen in de toekomst moeten voldoen. Deze eisen worden standaard in de TrackJack Professional verwerkt zodat u een ritregistratiesysteem heeft dat altijd up to date is.

Ritregistratie keurmerk

Volledig volgens eisen van de Belastingdienst

Om de kwaliteit van ritregistratiesystemen te kunnen waarborgen is de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen in augustus 2013 opgericht. Deze Stichting is o.a. opgericht door Vereniging Auto Van De Zaak (VAvdZ) en is volledig onafhankelijk. De ritregistratiesystemen van TrackJack voldoen aan alle eisen van de Belastingdienst en zijn voorzien van het keurmerk voor ritregistratiesystemen.

Ritregistratie keurmerk

Gestaffelde bijtelling

De overheid onderzoekt de mogelijkheden van een gestaffelde bijtelling. Deze regeling heeft als  gevolg dat de hoogte van de bijtelling afhankelijk wordt van de hoeveelheid privégebruik. Dit betekent dat een berijder die 5.000 kilometer privé rijdt per jaar, minder bijtelling betaalt dan een berijder met 20.000 kilometer privé per jaar in dezelfde bijtellingscategorie. Om deze hoeveelheid te kunnen aantonen, is het gebruik van een ritregistratiesysteem van belang.

Meer informatie en actuele updates lees u op: www.gestaffeldebijtelling.com