Ritregistratie keurmerk

U bent verzekert van een kwalitatieve ritregistratie..

U zal het vast hebben opgemerkt dat er vele leveranciers zijn van ritregistratiesystemen, waardoor het moeilijk is te onderscheiden welk ritregistratiesysteem kwalitatief hoogwaardig is of voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Sinds de oprichting van het keurmerk voor ritregistratiesystemen is deze kwalitateitsbeoordeling makkelijker gemaakt. De ritregistratie van TrackJack Europe is gecertificeerd met dit keurmerk, wat betekent dat deze kwalitatief is en voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. 

Welk voordelen heeft het keurmerk voor ritregistratiesystemen?

Sinds 14 november 2013 is de TrackJack PRO Fiscaal gecertificeerd met het keurmerk voor RitRegistratieSystemen. Welk voordeel heeft het keurmerk ritregistratiesystemenvoor u? Dat vertellen wij graag:  

  • Uw beschikt over een kwalitatieve ritregistratie
  • Deze ritregistratie voldoet aan de eisen van de Belastingdienst;
  • De privacy waarborging en de continuïteit van TrackJack Europe zijn goed georganiseerd;
  • Mocht u controle krijgen van de Belastingdienst, zal dit verlicht plaatsvinden;
  • Indien er een gestaffelde bijtelling wordt doorgevoerd, is uw ritregistratiesysteem hier voor geschikt. 

 

Ritregistratie keurmerk

 

Ritregistratie keurmerk voor de Belastingdienst

Momenteel moet er een ritregistratie worden bijgehouden wanneer een berijder met een auto van de zaak minder dan 500 kilometer privé rijdt en de auto dus niet bijtelt. Het aanleveren van een dergelijke ritregistatie kan op verschillende manieren; zowel handmatig als met een GPS ritregistratiesysteem. De handmatige controles van de ritregistratie zijn tijdrovend voor vele Belastingadviseurs doordat dit op verschillende manieren kan worden aangeleverd.

Het bijhouden van deze ritregistratie door middel van een GPS ritregistratiesysteem biedt hierin de uitkomt, maar moet voor een verlichting van de controle wel voorzien zijn van een keurmerk. 

Ritregistratie keurmerk voor gestaffelde bijtelling

Al enige tijd zijn er geluiden over een gestaffelde bijtelling, maar wat houdt dit in en wat heeft dit te maken met een keurmerk? De Belastingdienst, brancheverenigingen en diverse marktpartijen bekijken de mogelijkheden voor een gestaffelde bijtelling, wat de fiscale regeling voor een auto van de zaak vriendelijker zal maken. 

Momenteel betaalt een berijder de volledige bijtelling wanneer er meer dan 500 kilometer privé wordt gereden in een auto van de zaak. Hier geldt de volledige bijtelling, ongeacht hoeveel meer privékilometers je rijdt, of het er nu 700 of 20.000 zijn. Een bijtelling naar hoogte van het privégebruik van een auto van de zaak is hierin de uitkomst. Hierbij geldt hoe minder privé je rijdt, hoe minder bijtelling er geldt. Maar hoe houdt u dit bij? Het antwoord is: door middel van een GPS ritregistratiesysteem voorzien van het keurmerk voor ritregistratiesystemen. De betrouwbaarheid is bij een dergelijke regeling van groot belang, waardoor handmatige ritregistraties of ritregistraties met een niet gecertificeerd systeem niet gebruikt kunnen worden voor de gestaffelde bijtelling. 

Naar verwachting wordt de gestaffelde bijtelling in 2015 geïntroduceerd.

TrackJack Europe & Keurmerk ritregistratie

TrackJack Europe bevindt zich al enige tijd in de klankbordgroep van de Belastingdienst waarin bovenstaande regelingen werden besproken en vormgegeven. Het ritregistratiesysteem van TrackJack voldoet momenteel aan de gestelde eisen van de Belastingdienst en tevens aan de eisen welke worden gesteld door de keurmerkorgansisatie voor ritregistratiesystemen.